ตรวจสอบสิทธิ์อบรมโควต้าฟรี (eMT-RMTS) หมายเหตุ  
ตรวจสอบข้อมูลเฉพาะสิทธิ์การอบรมระบบ eMT หรือ ระบบ RMTS
สิทธิ์อบรมโควต้าฟรีหมายถึงบริษัทที่สมัครใช้บริการระบบ eMT หรือระบบ RMTS กับ สมาคมสโมสรนักลงทุน จะได้สิทธิ์อบรมฟรีตามระบบที่สมัครไว้
   เพื่อให้บริษัททราบขั้นตอนและการดำเนินงานการใช้สิทธิและประโยชน์ฯอย่างถูกต้อง โดยได้รับสิทธิ์อบรม 1ครั้ง (2หลักสูตร) ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่สมัคร
   โดยท่านจะได้รับอีเมลแจ้งเชิญเข้าอบรมล่วงหน้าเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วม (ขั้นตอนการลงทะเบียนใช้สิทธิ์โควต้า  eMT / RMTS )
สิทธิ์อบรมโควต้าฟรี ระบบงานสิทธิและประโยชน์ด้านเครื่องจักร 2 หลักสูตรดังนี้
   1.วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ลงทะเบียน)
   2.วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร [Electronic Machine Tracking System: eMT Online]
■ สิทธิ์อบรมโควต้าฟรี ระบบงานสิทธิและประโยชน์ด้านวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น 2  หลักสูตรดังนี้
   1.วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ลงทะเบียน)
   2.วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับวัตถุดิบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [Raw Material Tracking System : RMTS]
■ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกฝึกอบรมและบริการนักลงทุน โทรศัพท์ 02 666 9449 ต่อ 3