ตรวจสอบข้อมูล - พิมพ์เอกสาร

  • กรุณาระบุคำค้นหาอย่างน้อย 2 ช่อง

หมายเหตุ

■ ระบบ ตรวจสอบข้อมูล-พิมพ์เอกสาร จะสามารถค้นหาข้อมูลการลงทะเบียน หรือ พิมพ์หนังสือรับรอง (ตามเงื่อนไข)จากการลงทะเบียน-เข้าร่วมสัมมนา

■ กรุณากรอกข้อมูลอย่างน้อย 2 ช่องเพื่อตรวจสอบข้อมูลของท่านโดยข้อมูลที่ค้นหาจะต้องตรงกันกับข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว เท่านั้น

■ ข้อมูลที่แสดงนี้มีไว้บริการตรวจสอบข้อมูลที่ลงทะเบียนการเข้าร่วมสัมมนาเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้

■ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 666 9449 ต่อ 3 แผนกฝึกอบรมและบริการนักลงทุน