กิจกรรมสัมมนาสิทธิ์สมาชิก On-Site
วันที่ :
6 - 7 มิ.ย. 2567
หลักสูตร :
การใช้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบและการใช้งานระบบ RMTS

7 มิ.ย.67 ผู้เข้าอบรมต้องนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาด้วย *ปิดรับสมัครภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2567 หรือปิดรับสมัครทันทีเมื่อครบจำนวน>

สถานที่จัด :
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
5,136
กิจกรรมสัมมนาผู้ใช้บริการ/บุคคลทั่วไป On-Site
วันที่ :
6 - 7 มิ.ย. 2567
หลักสูตร :
การใช้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบและการใช้งานระบบ RMTS

7 มิ.ย.67 ผู้เข้าอบรมต้องนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาด้วย *ปิดรับสมัครภายในวันที่ 4 มิ.ย.67 หรือปิดรับสมัครทันทีเมื่อครบจำนวน *

สถานที่จัด :
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
0
6,420
สมัคร/ต่ออายุสมาชิก ปี 2567 (ชำระค่าบำรุงรายปี)
วันที่ :
1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2567
หลักสูตร :
ค่าบำรุงรายปี – นิติบุคคล (1 ปี) สิ้นสุด 31 ธ.ค.67
สมาชิก
1,284
วันที่ :
1 ม.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2568
หลักสูตร :
ค่าบำรุงรายปี – นิติบุคคล (2 ปี) สิ้นสุด 31 ธ.ค.68
สมาชิก
2,568
วันที่ :
1 ม.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2569
หลักสูตร :
ค่าบำรุงรายปี – นิติบุคคล (3 ปี) สิ้นสุด 31 ธ.ค.69
สมาชิก
3,852
วันที่ :
1 ม.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2570
หลักสูตร :
ค่าบำรุงรายปี – นิติบุคคล (4 ปี) สิ้นสุด 31 ธ.ค.70
สมาชิก
5,136
สมัคร/อบรมหลักสูตรด้านส่งเสริมการลงทุน BOI_WorkShop
วันที่ :
11 ม.ค. - 27 ธ.ค. 2567
หลักสูตร :
วิธีขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Workshop) (รูปแบบ On site)

สถานที่จัด :
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
0
0
วันที่ :
11 ม.ค. - 27 ธ.ค. 2567
หลักสูตร :
วิธีขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (บรรยายทฤษฎี + Workshop) (รูปแบบ On site)

สถานที่จัด :
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
0
0
วันที่ :
6 มิ.ย. 2567
หลักสูตร :
วิธีขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Workshop) (รูปแบบ On site)

สถานที่จัด :
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
41,195
0
กิจกรรมสำหรับสมาชิก (ฟรี 2 ท่าน)
วันที่ :
29 พ.ค. 2567
หลักสูตร :
แนวทางปฏิบัติระบบงานช่างฝีมือ Single Window for Visas and Work Permit (วิธีปฏิบัติหลังได้รับส่งเสริมฯหัวข้อ3/7)(ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Webinar)

*ปิดรับสมัครภายในวันที่ 27 พ.ค. 67 หรือปิดรับสมัครทันทีเมื่อครบจำนวน #(สำหรับสมาชิกฟรี 2 ท่าน/บริษัท)**

สถานที่จัด :
ZOOM WEBINAR
สมาชิก
0
วันที่ :
5 มิ.ย. 2567
หลักสูตร :
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (วิธีปฏิบัติหลังได้รับส่งเสริมฯหัวข้อ4/7)(ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Webinar)

*ปิดรับสมัครภายในวันที่ 31 พ.ค. 67 หรือปิดรับสมัครทันทีเมื่อครบจำนวน #(สำหรับสมาชิกฟรี 2 ท่าน/บริษัท)**

สถานที่จัด :
ZOOM WEBINAR
สมาชิก
0
วันที่ :
12 มิ.ย. 2567
หลักสูตร :
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (วิธีปฏิบัติหลังได้รับส่งเสริมฯหัวข้อ5/7)(ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Webinar)

*ปิดรับสมัครภายในวันที่ 10 มิ.ย. 67 หรือปิดรับสมัครทันทีเมื่อครบจำนวน #(สำหรับสมาชิกฟรี 2 ท่าน/บริษัท)**

สถานที่จัด :
ZOOM WEBINAR
สมาชิก
0
วันที่ :
19 มิ.ย. 2567
หลักสูตร :
วิธีขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (วิธีปฏิบัติหลังได้รับส่งเสริมฯหัวข้อ6/7)(ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Webinar)

*ปิดรับสมัครภายในวันที่ 17 มิ.ย. 67 หรือปิดรับสมัครทันทีเมื่อครบจำนวน #(สำหรับสมาชิกฟรี 2 ท่าน/บริษัท)**

สถานที่จัด :
ZOOM WEBINAR
สมาชิก
0
วันที่ :
26 มิ.ย. 2567
หลักสูตร :
การจัดทำบัญชีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (วิธีปฏิบัติหลังได้รับส่งเสริมฯหัวข้อ7/7)(ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Webinar)

*ปิดรับสมัครภายในวันที่ 24 มิ.ย. 67 หรือปิดรับสมัครทันทีเมื่อครบจำนวน #(สำหรับสมาชิกฟรี 2 ท่าน/บริษัท)**

สถานที่จัด :
ZOOM WEBINAR
สมาชิก
0
กิจกรรมผู้ใช้บริการ (ฟรี 1 ท่าน)
วันที่ :
29 พ.ค. 2567
หลักสูตร :
แนวทางปฏิบัติระบบงานช่างฝีมือ Single Window for Visas and Work Permit (วิธีปฏิบัติหลังได้รับส่งเสริมฯหัวข้อ3/7)(ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Webinar)

*ปิดรับสมัครภายในวันที่ 27 พ.ค. 67 หรือปิดรับสมัครทันทีเมื่อครบจำนวน #(สำหรับผู้ใช้บริการฟรี 1 ท่าน/บริษัท)**

สถานที่จัด :
ZOOM WEBINAR
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
0
0
วันที่ :
5 มิ.ย. 2567
หลักสูตร :
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (วิธีปฏิบัติหลังได้รับส่งเสริมฯหัวข้อ4/7)(ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Webinar)

*ปิดรับสมัครภายในวันที่ 31 พ.ค. 67 หรือปิดรับสมัครทันทีเมื่อครบจำนวน #(สำหรับผู้ใช้บริการฟรี 1 ท่าน/บริษัท)**

สถานที่จัด :
ZOOM WEBINAR
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
0
0
วันที่ :
12 มิ.ย. 2567
หลักสูตร :
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (วิธีปฏิบัติหลังได้รับส่งเสริมฯหัวข้อ5/7)(ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Webinar)

*ปิดรับสมัครภายในวันที่ 10 มิ.ย. 67 หรือปิดรับสมัครทันทีเมื่อครบจำนวน #(สำหรับผู้ใช้บริการฟรี 1 ท่าน/บริษัท)**

สถานที่จัด :
ZOOM WEBINAR
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
0
0
วันที่ :
19 มิ.ย. 2567
หลักสูตร :
วิธีขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (วิธีปฏิบัติหลังได้รับส่งเสริมฯหัวข้อ6/7)(ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Webinar)

*ปิดรับสมัครภายในวันที่ 17 มิ.ย. 67 หรือปิดรับสมัครทันทีเมื่อครบจำนวน #(สำหรับผู้ใช้บริการฟรี 1 ท่าน/บริษัท)**

สถานที่จัด :
ZOOM WEBINAR
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
0
0
วันที่ :
26 มิ.ย. 2567
หลักสูตร :
การจัดทำบัญชีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (วิธีปฏิบัติหลังได้รับส่งเสริมฯหัวข้อ7/7)(ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Webinar)

*ปิดรับสมัครภายในวันที่ 24 มิ.ย. 67 หรือปิดรับสมัครทันทีเมื่อครบจำนวน #(สำหรับผู้ใช้บริการฟรี 1 ท่าน/บริษัท)**

สถานที่จัด :
ZOOM WEBINAR
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
0
0
บริการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว (One On One)
วันที่ :
2 ม.ค. - 27 ธ.ค. 2567
หลักสูตร :
การอนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักรและการขออนุมัติสั่งปล่อยเครื่องจักรผ่านระบบ eMT Online (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
10,593
0
วันที่ :
2 ม.ค. - 27 ธ.ค. 2567
หลักสูตร :
การเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (eMT online) (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
20,330
0
วันที่ :
2 ม.ค. - 27 ธ.ค. 2567
หลักสูตร :
วิธีการจัดทำบัญชีรายการวัตถุดิบและการขออนุมัติสั่งปล่อยวัตถุดิบผ่านระบบ IC Online (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
10,593
0
วันที่ :
2 ม.ค. - 27 ธ.ค. 2567
หลักสูตร :
วิธีการจัดทำบัญชีสูตรการผลิตและการขออนุมัติตัดบัญชีวัตถุดิบผ่านระบบ IC Online
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
10,593
0
วันที่ :
2 ม.ค. - 27 ธ.ค. 2567
หลักสูตร :
วิธีการขออนุมัติบัญชีรายการวัตถุดิบ การสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบผ่านระบบ IC Online(ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
20,330
0
วันที่ :
2 ม.ค. - 27 ธ.ค. 2567
หลักสูตร :
ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)

สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
15,515
0
วันที่ :
2 ม.ค. - 27 ธ.ค. 2567
หลักสูตร :
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
15,515
0
วันที่ :
2 ม.ค. - 27 ธ.ค. 2567
หลักสูตร :
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนสูญเสียวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
15,515
0
วันที่ :
2 ม.ค. - 27 ธ.ค. 2567
หลักสูตร :
All Executives Need to Know about BOI (Japanese Version) (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)

สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
17,548
0
วันที่ :
2 ม.ค. - 27 ธ.ค. 2567
หลักสูตร :
วิธีการขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
15,515
0
วันที่ :
2 ม.ค. - 27 ธ.ค. 2567
หลักสูตร :
การขอรับบัตรส่งเสริมสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
18,725
0
วันที่ :
2 ม.ค. - 27 ธ.ค. 2567
หลักสูตร :
การใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
15,515
0
วันที่ :
2 ม.ค. - 27 ธ.ค. 2567
หลักสูตร :
หลักเกณฑ์และปัญหาการใช้สิทธิประโยชน์ที่ได้รับตาม พรบ.ส่งเสริมการลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
15,515
0
วันที่ :
2 ม.ค. - 27 ธ.ค. 2567
หลักสูตร :
All Executives Need to Know about BOI (English version)(ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)

สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
15,943
0
วันที่ :
2 ม.ค. - 27 ธ.ค. 2567
หลักสูตร :
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
15,515
0
วันที่ :
2 ม.ค. - 27 ธ.ค. 2567
หลักสูตร :
การยื่นใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนผ่านระบบ e-Tax (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
15,515
0
วันที่ :
2 ม.ค. - 22 ธ.ค. 2567
หลักสูตร :
All Executives Need to Know about BOI (Chinese version)(ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)

สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
17,548
0
วันที่ :
3 ม.ค. - 27 ธ.ค. 2567
หลักสูตร :
การขอรับการส่งเสริมตามมาตรการยกระดับอุตสาหกรรมด้านการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 15/2565

สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
15,515
0
วันที่ :
11 ม.ค. - 27 ธ.ค. 2567
หลักสูตร :
วิธีขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
15,515
0
วันที่ :
11 ม.ค. - 27 ธ.ค. 2567
หลักสูตร :
การขอแก้ไขโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

สถานที่จัด :
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
0
0
วันที่ :
23 - 27 พ.ค. 2567
หลักสูตร :
การเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (eMT online) (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
0
0
วันที่ :
4 มิ.ย. 2567
หลักสูตร :
วิธีขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
12,412
0
วันที่ :
5 มิ.ย. 2567
หลักสูตร :
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนสูญเสียวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
12,412
0
วันที่ :
11 - 13 มิ.ย. 2567
หลักสูตร :
บริการจัดฝึกอบรมแบบตัวต่อตัวรวมหลักสูตร BOI และ IC รวม 3 หลักสูตร
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
42,714
0
วันที่ :
18 มิ.ย. - 24 ก.ค. 2567
หลักสูตร :
บริการจัดฝึกอบรมแบบตัวต่อตัวรวมหลักสูตร BOI และ IC รวม 5 หลักสูตร (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
69,764
0
In House Training
วันที่ :
2 ม.ค. - 27 ธ.ค. 2567
หลักสูตร :
วิธีการจัดทำบัญชีรายการวัตถุดิบและการขออนุมัติสั่งปล่อยวัตถุดิบผ่านระบบ IC Online (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
13,803
0
วันที่ :
2 ม.ค. - 27 ธ.ค. 2567
หลักสูตร :
การอนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักรและการขออนุมัติสั่งปล่อยเครื่องจักรผ่านระบบ eMT Online (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
13,803
0
วันที่ :
2 ม.ค. - 27 ธ.ค. 2567
หลักสูตร :
การเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (eMT online) (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
23,540
0
วันที่ :
2 ม.ค. - 27 ธ.ค. 2567
หลักสูตร :
วิธีการจัดทำบัญชีสูตรการผลิตและการขออนุมัติตัดบัญชีวัตถุดิบผ่านระบบ IC Online
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
13,803
0
วันที่ :
2 ม.ค. - 27 ธ.ค. 2567
หลักสูตร :
วิธีการขออนุมัติบัญชีรายการวัตถุดิบ การสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบผ่านระบบ IC Online(ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
23,540
0
วันที่ :
2 ม.ค. - 27 ธ.ค. 2567
หลักสูตร :
ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)

สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
18,725
0
วันที่ :
2 ม.ค. - 27 ธ.ค. 2567
หลักสูตร :
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
18,725
0
วันที่ :
2 ม.ค. - 27 ธ.ค. 2567
หลักสูตร :
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนสูญเสียวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
18,725
0
วันที่ :
2 ม.ค. - 27 ธ.ค. 2567
หลักสูตร :
All Executives Need to Know about BOI (Japanese Version) (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)

สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
23,540
0
วันที่ :
2 ม.ค. - 27 ธ.ค. 2567
หลักสูตร :
วิธีการขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
18,725
0
วันที่ :
2 ม.ค. - 27 ธ.ค. 2567
หลักสูตร :
การขอรับบัตรส่งเสริมสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
18,725
0
วันที่ :
2 ม.ค. - 27 ธ.ค. 2567
หลักสูตร :
การใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
18,725
0
วันที่ :
2 ม.ค. - 27 ธ.ค. 2567
หลักสูตร :
หลักเกณฑ์และปัญหาการใช้สิทธิประโยชน์ที่ได้รับตาม พรบ.ส่งเสริมการลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
18,725
0
วันที่ :
2 ม.ค. - 27 ธ.ค. 2567
หลักสูตร :
All Executives Need to Know about BOI (English version)(ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)

สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
21,935
0
วันที่ :
2 ม.ค. - 27 ธ.ค. 2567
หลักสูตร :
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
18,725
0
วันที่ :
2 ม.ค. - 27 ธ.ค. 2567
หลักสูตร :
การยื่นใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนผ่านระบบ e-Tax (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
18,725
0
วันที่ :
2 ม.ค. - 22 ธ.ค. 2567
หลักสูตร :
All Executives Need to Know about BOI (Chinese version)(ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)

สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
23,540
0
วันที่ :
9 ก.พ. - 27 ธ.ค. 2567
หลักสูตร :
การขอแก้ไขโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

สถานที่จัด :
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
0
0
In House Training_หลักสููตรด้านศุลกากร และ Visa
วันที่ :
4 ม.ค. - 27 ธ.ค. 2567
หลักสูตร :
ระบบควบคุมทางศุลกากร การตรวจสอบหลังปล่อย ความผิดและโทษทางศุลกากร
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
20,330
0
วันที่ :
4 ม.ค. - 27 ธ.ค. 2567
หลักสูตร :
หลักเกณฑ์การนำเข้า-ส่งออก และการใช้สิทธิยกเว้นหรือลดอัตราอากร
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
20,330
0
วันที่ :
4 ม.ค. - 27 ธ.ค. 2567
หลักสูตร :
แนวทางในการปฏิบัติ ยื่นขอใช้สิทธิช่างฝีมือ ตามระบบ Single Window for Visas and Work Permit
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
18,725
0
วันที่ :
10 ม.ค. - 27 ธ.ค. 2567
หลักสูตร :
หลักเกณฑ์นำเข้า-ส่งออก และสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรในเขตปลอดอากร (Free zone)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
20,330
0
One On One_หลักสูตรด้านศุลกากร และ Visa
วันที่ :
4 ม.ค. - 27 ธ.ค. 2567
หลักสูตร :
ระบบควบคุมทางศุลกากร การตรวจสอบหลังปล่อย ความผิดและโทษทางศุลกากร
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
17,120
0
วันที่ :
4 ม.ค. - 27 ธ.ค. 2567
หลักสูตร :
หลักเกณฑ์การนำเข้า-ส่งออก และการใช้สิทธิยกเว้นหรือลดอัตราอากร
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
17,120
0
วันที่ :
4 ม.ค. - 27 ธ.ค. 2567
หลักสูตร :
แนวทางในการปฏิบัติ ยื่นขอใช้สิทธิช่างฝีมือ ตามระบบ Single Window for Visas and Work Permit
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
15,515
0
วันที่ :
9 ม.ค. - 27 ธ.ค. 2567
หลักสูตร :
หลักเกณฑ์นำเข้า-ส่งออก และสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรในเขตปลอดอากร (Free zone)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
17,120
0
วันที่ :
5 มิ.ย. 2567
หลักสูตร :
แนวทางในการปฏิบัติ ยื่นขอใช้สิทธิช่างฝีมือ ตามระบบ Single Window for Visas and Work Permit
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
0
15,515