หลักสูตรการสอนผ่านระบบออนไลน์
วันที่ :
14 ต.ค. 2564
หลักสูตร :
เจาะลึกกฎหมายศุลกากร กฎหมายพิกัดอัตราศุลกากร ความผิดและการดำเนินคดีศุลกากร (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
2,675
2,996
ปิดลงทะเบียน
วันที่ :
19 ต.ค. 2564
หลักสูตร :
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนสูญเสียวัตถุดิบสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
1,070
1,284
ปิดลงทะเบียน
วันที่ :
26 - 29 ต.ค. 2564
หลักสูตร :
โปรแกรมสร้างผู้เชี่ยวชาญประสานงาน BOI มืออาชีพ (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
รุ่น4 (รับวุฒิบัตร)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
4,066
4,815
วันที่ :
5 พ.ย. 2564
หลักสูตร :
ข้อควรรู้สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
1,070
1,284
วันที่ :
10 พ.ย. 2564
หลักสูตร :
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
1,605
1,926
วันที่ :
11 พ.ย. 2564
หลักสูตร :
วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (eMT online) (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
1,605
1,926
วันที่ :
12 พ.ย. 2564
หลักสูตร :
การจัดทำบัญชีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
1,070
1,284
วันที่ :
19 พ.ย. 2564
หลักสูตร :
วิธีการขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
1,070
1,284
วันที่ :
23 - 26 พ.ย. 2564
หลักสูตร :
วิธีการใช้สิทธิประโยชน์อย่างไรให้ถูกต้องตามเงื่อนไขก่อนเปิดดำเนินการ สำหรับบริษัทผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom) (รับวุฒิบัตร)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
4,066
4,601
วันที่ :
2 ธ.ค. 2564
หลักสูตร :
ติวเข้ม (เทคนิค)การขออนุมัติสูตรการผลิต และตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ RMTS Online (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
1,070
1,284
ปิดลงทะเบียน
วันที่ :
7 ธ.ค. 2564
หลักสูตร :
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
1,605
1,926
วันที่ :
8 ธ.ค. 2564
หลักสูตร :
วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับวัตถุดิบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RMTS) (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
1,605
1,926
กิจกรรมสำหรับผู้ใช้บริการ (อบรมฟรี)
วันที่ :
25 ต.ค. 2564
หลักสูตร :
วิธีปฏิบัติกรณีชื่อรายการวัตถุดิบที่ใช้ในการสั่งปล่อยไม่ตรงกับชื่อรายการวัตถุดิบที่ได้รับอนุมัติจาก สกท. ปิดรับสมัคร 21 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น.
สถานที่จัด :
WEBINAR (สัมมนาออนไลน์)
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
0
0
บริการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว [One On One]
วันที่ :
30 ส.ค. - 30 ธ.ค. 2564
หลักสูตร :
การอนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักรและการขออนุมัติสั่งปล่อยเครื่องจักรผ่านระบบ eMT Online (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom) โปรดระบุ วันที่ และเวลา ที่ต้องการอบรม
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
10,165
10,165
วันที่ :
30 ส.ค. - 30 ธ.ค. 2564
หลักสูตร :
การอนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักรและการขออนุมัติตัดบัญชีเครื่องจักรผ่านระบบ eMT Online (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom) โปรดระบุ วันที่ และเวลา ที่ต้องการอบรม
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
10,165
10,165
วันที่ :
30 ส.ค. - 30 ธ.ค. 2564
หลักสูตร :
การเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (eMT online) (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
16,050
16,050
วันที่ :
28 ต.ค. 2564
หลักสูตร :
วิธีการจัดทำบัญชีสูตรการผลิตและการขออนุมัติตัดบัญชีวัตถุดิบผ่านระบบ IC Online
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
8,025
0