ค่าบำรุงรายปีสมาชิก
วันที่ :
1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2566
หลักสูตร :
ค่าบำรุงรายปี – นิติบุคคล (1 ปี) สิ้นสุด 31 ธ.ค.66
สมาชิก
1,284
วันที่ :
1 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2567
หลักสูตร :
ค่าบำรุงรายปี – นิติบุคคล (2 ปี) สิ้นสุด 31 ธ.ค.67
สมาชิก
2,568
วันที่ :
1 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2568
หลักสูตร :
ค่าบำรุงรายปี – นิติบุคคล (3 ปี) สิ้นสุด 31 ธ.ค.68
สมาชิก
3,852
วันที่ :
1 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2569
หลักสูตร :
ค่าบำรุงรายปี – นิติบุคคล (4 ปี) สิ้นสุด 31 ธ.ค.69
สมาชิก
5,136
วันที่ :
1 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2570
หลักสูตร :
ค่าบำรุงรายปี – นิติบุคคล (5 ปี) สิ้นสุด 31 ธ.ค.70
สมาชิก
6,420
(ต่อ)ค่าบำรุงรายปีสมาชิก
วันที่ :
1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2567
หลักสูตร :
ค่าบำรุงรายปี – นิติบุคคล (1 ปี) สิ้นสุด 31 ธ.ค.67
สมาชิก
1,284
วันที่ :
1 ม.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2568
หลักสูตร :
ค่าบำรุงรายปี – นิติบุคคล (2 ปี) สิ้นสุด 31 ธ.ค.68
สมาชิก
2,568
วันที่ :
1 ม.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2569
หลักสูตร :
ค่าบำรุงรายปี – นิติบุคคล (3 ปี) สิ้นสุด 31 ธ.ค.69
สมาชิก
3,852
วันที่ :
1 ม.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2570
หลักสูตร :
ค่าบำรุงรายปี – นิติบุคคล (4 ปี) สิ้นสุด 31 ธ.ค.70
สมาชิก
5,136
กิจกรรมสำหรับผู้ใช้บริการ
วันที่ :
14 ธ.ค. 2566
หลักสูตร :
วิธีการและขั้นตอนสั่งปล่อยรายการเครื่องจักรด้วยระบบ eMT Online (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Webinar)#สำหรับบุคคลทุั่วไป
ปิดรับสมัคร 12 ธันวาคม 2566 #(สำหรับบุคคลทั่วไป 856 บาท/ท่าน)
สถานที่จัด :
ZOOM WEBINAR
บุคคลทั่วไป
856
วันที่ :
21 ธ.ค. 2566
หลักสูตร :
วิธีการยื่นขอใช้ตัดบัญชีเครื่องจักรตามระบบ Electronic Machine Tracking: eMT online (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Webinar)#สำหรับบุคคลทุั่วไป
ปิดรับสมัคร 19 ธันวาคม 2566 #(สำหรับบุคคลทั่วไป 856 บาท/ท่าน)
สถานที่จัด :
ZOOM WEBINAR
บุคคลทั่วไป
856
กิจกรรมสำหรับสมาชิก
วันที่ :
14 ธ.ค. 2566
หลักสูตร :
วิธีการและขั้นตอนสั่งปล่อยรายการเครื่องจักรด้วยระบบ eMT Online (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Webinar)

*ปิดรับสมัครภายใน 12 ธ.ค.66 หรือปิดรับสมัครทันทีเมื่อครบจำนวน #(สำหรับสมาชิกฟรี 2 ท่าน/บริษัท)**

สถานที่จัด :
ZOOM WEBINAR
สมาชิก
0
วันที่ :
21 ธ.ค. 2566
หลักสูตร :
วิธีการยื่นขอใช้ตัดบัญชีเครื่องจักรตามระบบ Electronic Machine Tracking: eMT online (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Webinar)

*ปิดรับสมัครภายใน 19 ธ.ค.66 หรือปิดรับสมัครทันทีเมื่อครบจำนวน #(สำหรับสมาชิกฟรี 2 ท่าน/บริษัท)**

สถานที่จัด :
ZOOM WEBINAR
สมาชิก
0
In House Training
วันที่ :
13 ม.ค. - 29 ธ.ค. 2566
หลักสูตร :
All Executives Need to Know about BOI (Japanes Version) (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
21,935
0
วันที่ :
13 ม.ค. - 29 ธ.ค. 2566
หลักสูตร :
ข้อควรรู้สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
18,725
0
วันที่ :
13 ม.ค. - 29 ธ.ค. 2566
หลักสูตร :
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
18,725
0
วันที่ :
13 ม.ค. - 29 ธ.ค. 2566
หลักสูตร :
การขอรับบัตรส่งเสริมสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
18,725
0
วันที่ :
13 ม.ค. - 29 ธ.ค. 2566
หลักสูตร :
การใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
18,725
0
วันที่ :
13 ม.ค. - 29 ธ.ค. 2566
หลักสูตร :
วิธีขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
18,725
0
วันที่ :
13 ม.ค. - 29 ธ.ค. 2566
หลักสูตร :
หลักเกณฑ์และปัญหาการใช้สิทธิประโยชน์ที่ได้รับตาม พรบ.ส่งเสริมการลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
18,725
0
วันที่ :
13 ม.ค. - 29 ธ.ค. 2566
หลักสูตร :
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
18,725
0
วันที่ :
13 ม.ค. - 29 ธ.ค. 2566
หลักสูตร :
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนสูญเสียวัตถุดิบสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
18,725
0
วันที่ :
13 ม.ค. - 29 ธ.ค. 2566
หลักสูตร :
All Executives Need to Know about BOI (English version) (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
21,935
0
วันที่ :
26 ก.ค. 2566
หลักสูตร :
All Executives Need to Know about BOI (Japanes Version) (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
23,540
0
ปิดลงทะเบียน
วันที่ :
4 ส.ค. 2566
หลักสูตร :
ข้อควรรู้สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
18,725
0
ปิดลงทะเบียน
วันที่ :
9 ส.ค. 2566
หลักสูตร :
All Executives Need to Know about BOI (Japanes Version) (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
23,540
0
ปิดลงทะเบียน
วันที่ :
2 - 29 พ.ย. 2566
หลักสูตร :
ค่าอบรม In house Training รวมหลักสูตร BOI และ IC รวม 5 หลักสูตร (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
97,370
0
ปิดลงทะเบียน
วันที่ :
19 ธ.ค. 2566
หลักสูตร :
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
18,725
0
วันที่ :
20 ธ.ค. 2566
หลักสูตร :
การเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (eMT online)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
0
0
บริการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว (One On One)
วันที่ :
1 ม.ค. - 29 ธ.ค. 2566
หลักสูตร :
วิธีปฎิบัติหลังได้รับส่งเสริมการลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
63,130
0
วันที่ :
1 ม.ค. - 29 ธ.ค. 2566
หลักสูตร :
วิธีปฏิบัติสำหรับเครื่องจักร หรือ วัตถุดิบ (ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
25,145
0
วันที่ :
3 ม.ค. - 29 ธ.ค. 2566
หลักสูตร :
การอนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักรและการขออนุมัติสั่งปล่อยเครื่องจักรผ่านระบบ eMT Online (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
10,593
0
วันที่ :
3 ม.ค. - 29 ธ.ค. 2566
หลักสูตร :
การเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (eMT online) (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
20,330
0
วันที่ :
3 ม.ค. - 29 ธ.ค. 2566
หลักสูตร :
วิธีการจัดทำบัญชีรายการวัตถุดิบและการขออนุมัติสั่งปล่อยวัตถุดิบผ่านระบบ IC Online (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
10,593
0
วันที่ :
3 ม.ค. - 29 ธ.ค. 2566
หลักสูตร :
วิธีการจัดทำบัญชีสูตรการผลิตและการขออนุมัติตัดบัญชีวัตถุดิบผ่านระบบ IC Online
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
10,593
0
วันที่ :
3 ม.ค. - 29 ธ.ค. 2566
หลักสูตร :
วิธีการขออนุมัติบัญชีรายการวัตถุดิบ การสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบผ่านระบบ IC Online(ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
20,330
0
วันที่ :
11 ม.ค. - 29 ธ.ค. 2566
หลักสูตร :
ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
15,515
0
วันที่ :
11 ม.ค. - 29 ธ.ค. 2566
หลักสูตร :
การขอรับบัตรส่งเสริมสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
15,515
0
วันที่ :
11 ม.ค. - 29 ธ.ค. 2566
หลักสูตร :
การใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
15,515
0
วันที่ :
11 ม.ค. - 29 ธ.ค. 2566
หลักสูตร :
วิธีขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
15,515
0
วันที่ :
11 ม.ค. - 29 ธ.ค. 2566
หลักสูตร :
หลักเกณฑ์และปัญหาการใช้สิทธิประโยชน์ที่ได้รับตาม พรบ.ส่งเสริมการลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
15,515
0
วันที่ :
11 ม.ค. - 29 ธ.ค. 2566
หลักสูตร :
การยื่นใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนผ่านระบบ e-Tax (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
15,515
0
วันที่ :
12 ม.ค. - 29 ธ.ค. 2566
หลักสูตร :
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
15,515
0
วันที่ :
12 ม.ค. - 29 ธ.ค. 2566
หลักสูตร :
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนสูญเสียวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
15,515
0
วันที่ :
12 ม.ค. - 29 ธ.ค. 2566
หลักสูตร :
All Executives Need to Know about BOI (Japanese Version) (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
15,943
0
วันที่ :
12 ม.ค. - 29 ธ.ค. 2566
หลักสูตร :
All Executives Need to Know about BOI (English version)(ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
15,943
0
วันที่ :
12 ม.ค. - 29 ธ.ค. 2566
หลักสูตร :
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
15,515
0
วันที่ :
12 ม.ค. - 22 ธ.ค. 2566
หลักสูตร :
All Executives Need to Know about BOI (Chinese version)(ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
17,548
0
วันที่ :
23 มิ.ย. 2566
หลักสูตร :
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนประเภทกิจการ IPO และ กิจการ ITC
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
26,108
0
ปิดลงทะเบียน
วันที่ :
20 ก.ค. 2566
หลักสูตร :
วิธีการขออนุมัติบัญชีรายการวัตถุดิบ การสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบผ่านระบบ IC Online(ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
20,330
0
ปิดลงทะเบียน
วันที่ :
24 ก.ค. 2566
หลักสูตร :
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
15,515
0
ปิดลงทะเบียน
วันที่ :
25 ก.ค. 2566
หลักสูตร :
การเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (eMT online) (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
20,330
0
ปิดลงทะเบียน
วันที่ :
7 ส.ค. 2566
หลักสูตร :
วิธีการจัดทำบัญชีสูตรการผลิตและการขออนุมัติตัดบัญชีวัตถุดิบผ่านระบบ IC Online
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
10,593
0
ปิดลงทะเบียน
วันที่ :
9 ส.ค. 2566
หลักสูตร :
ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
15,515
0
ปิดลงทะเบียน
วันที่ :
16 - 22 ส.ค. 2566
หลักสูตร :
1.วิธีการจัดทำบัญชีรายการวัตถุดิบและการขออนุมัติสั่งปล่อยวัตถุดิบผ่านระบบIC Online2.วิธีการจัดทำบัญชีสูตรการผลิตและการขออนุมัติตัดบัญชีวัตถุดิบผ่านระบบIC Online3.แนวทางในการปฏิบัติยื่นขอใช้สิทธิช่างฝีมือตามระบบSingle Window for Visas and Work Permit
สถานที่จัด :
สมาคมสโมสรนักลงทุน
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
36,915
0
ปิดลงทะเบียน
วันที่ :
21 - 30 ส.ค. 2566
หลักสูตร :
1.ข้อควรรู้ฯ 2.วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบฯ 3. วิธีการขออนุมัติบัญชีรายการวัตถุดิบฯ 4.วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรฯ 5.การเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรฯ
สถานที่จัด :
สมาคมสโมสรนักลงทุน
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
79,180
0
ปิดลงทะเบียน
วันที่ :
21 - 30 ส.ค. 2566
หลักสูตร :
บริการจัดฝึกอบรมแบบตัวต่อตัวรวมหลักสูตร BOI และ IC รวม 5 หลักสูตร (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
0
0
ปิดลงทะเบียน
วันที่ :
23 ส.ค. 2566
หลักสูตร :
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
15,515
0
ปิดลงทะเบียน
วันที่ :
20 ก.ย. 2566
หลักสูตร :
ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
15,515
0
ปิดลงทะเบียน
วันที่ :
22 ก.ย. 2566
หลักสูตร :
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
15,515
0
ปิดลงทะเบียน
วันที่ :
22 ก.ย. 2566
หลักสูตร :
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนสูญเสียวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
15,515
0
ปิดลงทะเบียน
วันที่ :
26 ก.ย. 2566
หลักสูตร :
All Executives Need to Know about BOI (English version)(ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
15,943
0
ปิดลงทะเบียน
วันที่ :
2 - 10 ต.ค. 2566
หลักสูตร :
บริการจัดฝึกอบรมแบบตัวต่อตัวรวมหลักสูตร BOI และ IC รวม 5 หลักสูตร (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
0
0
ปิดลงทะเบียน
วันที่ :
17 พ.ย. 2566
หลักสูตร :
หลักเกณฑ์และปัญหาการใช้สิทธิประโยชน์ที่ได้รับตาม พรบ.ส่งเสริมการลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
15,515
0
ปิดลงทะเบียน
วันที่ :
24 พ.ย. 2566
หลักสูตร :
การใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
15,515
0
ปิดลงทะเบียน
วันที่ :
6 ธ.ค. 2566
หลักสูตร :
วิธีขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
15,515
0
ปิดลงทะเบียน
วันที่ :
8 ธ.ค. 2566
หลักสูตร :
All Executives Need to Know about BOI (Chinese version)(ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
17,548
0
วันที่ :
18 ธ.ค. 2566
หลักสูตร :
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
20,330
0
บริการให้คำปรึกษา_หลักสูตรด้านศุลกากร และ Visa (One On One)
วันที่ :
24 มี.ค. - 29 ธ.ค. 2566
หลักสูตร :
ระบบควบคุมทางศุลกากร การตรวจสอบหลังปล่อย ความผิดและโทษทางศุลกากร
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
17,120
0
วันที่ :
24 มี.ค. - 29 ธ.ค. 2566
หลักสูตร :
หลักเกณฑ์การนำเข้า-ส่งออก และการใช้สิทธิยกเว้นหรือลดอัตราอากร
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
17,120
0
วันที่ :
24 มี.ค. - 29 ธ.ค. 2566
หลักสูตร :
แนวทางในการปฏิบัติ ยื่นขอใช้สิทธิช่างฝีมือ ตามระบบ Single Window for Visas and Work Permit
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
15,515
0
วันที่ :
17 ต.ค. 2566
หลักสูตร :
แนวทางในการปฏิบัติ ยื่นขอใช้สิทธิช่างฝีมือ ตามระบบ Single Window for Visas and Work Permit
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
15,515
0
ปิดลงทะเบียน
วันที่ :
27 พ.ย. 2566
หลักสูตร :
หลักเกณฑ์การนำเข้า-ส่งออก และการใช้สิทธิยกเว้นหรือลดอัตราอากร
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
17,120
0
ปิดลงทะเบียน
In House Training_หลักสููตรด้านศุลกากร และ Visa
วันที่ :
24 มี.ค. - 29 ธ.ค. 2566
หลักสูตร :
ระบบควบคุมทางศุลกากร การตรวจสอบหลังปล่อย ความผิดและโทษทางศุลกากร
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
20,330
0
วันที่ :
24 มี.ค. - 29 ธ.ค. 2566
หลักสูตร :
หลักเกณฑ์การนำเข้า-ส่งออก และการใช้สิทธิยกเว้นหรือลดอัตราอากร
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
20,330
0
วันที่ :
24 มี.ค. - 29 ธ.ค. 2566
หลักสูตร :
แนวทางในการปฏิบัติ ยื่นขอใช้สิทธิช่างฝีมือ ตามระบบ Single Window for Visas and Work Permit
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
18,725
0