กิจกรรมสำหรับสมาชิกและผู้ใช้บริการ
วันที่ :
26 พ.ค. 2565
หลักสูตร :
ข้อควรรู้เกี่ยวกับมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Webinar)

*ปิดรับสมัคร 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น.หรือปิดทันทีเมื่อครบจำนวน*

สถานที่จัด :
WEBINAR (สัมมนาออนไลน์)
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
0
0
วันที่ :
15 มิ.ย. 2565
หลักสูตร :
ข้อปฏิบัติการจัดตั้งบัญชีวัตถุดิบ หลังได้รับบัตรปรับปรุงประสิทธิภาพ (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Webinar)

*ปิดรับสมัคร 10 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น.หรือปิดทันทีเมื่อครบจำนวน*

สถานที่จัด :
WEBINAR (สัมมนาออนไลน์)
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
0
0
In House Training
วันที่ :
27 เม.ย. 2565
หลักสูตร :
การขออนุมัติบัญชีรายการวัตถุดิบและสูตรการผลิตประเภทกิจการ IPO / ITC
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
0
0
ปิดลงทะเบียน
บริการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว (One On One)
วันที่ :
4 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565
หลักสูตร :
วิธีการจัดทำบัญชีรายการวัตถุดิบและการขออนุมัติสั่งปล่อยวัตถุดิบผ่านระบบ IC Online (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom) สามารถเลือกระบุ วันที่ และเวลา ที่ต้องการอบรมภายหลังได้คะ
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
8,025
0
ปิดลงทะเบียน
วันที่ :
4 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565
หลักสูตร :
วิธีการจัดทำบัญชีสูตรการผลิตและการขออนุมัติตัดบัญชีวัตถุดิบผ่านระบบ IC Online สามารถเลือกระบุ วันที่ และเวลา ที่ต้องการอบรมภายหลังได้คะ
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
9,523
0
ปิดลงทะเบียน
วันที่ :
4 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565
หลักสูตร :
วิธีการขออนุมัติบัญชีรายการวัตถุดิบ การสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบผ่านระบบ IC Online(ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
16,050
0
ปิดลงทะเบียน
วันที่ :
1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2565
หลักสูตร :
การอนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักรและการขออนุมัติสั่งปล่อยเครื่องจักรผ่านระบบ eMT Online (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom) โปรดระบุ วันที่ และเวลา ที่ต้องการอบรม
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
10,593
0
วันที่ :
1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2565
หลักสูตร :
การอนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักรและการขออนุมัติตัดบัญชีเครื่องจักรผ่านระบบ eMT Online (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom) โปรดระบุ วันที่ และเวลา ที่ต้องการอบรม
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
10,593
0
วันที่ :
1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2565
หลักสูตร :
การเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (eMT online) (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
20,330
0
วันที่ :
24 พ.ค. 2565
หลักสูตร :
การอนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักรและการขออนุมัติสั่งปล่อยเครื่องจักรผ่านระบบ eMT Online (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
สถานที่จัด :
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
10,593
0