"ด้วยเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid-19 สมาคมขอแจ้งให้ทราบกรณีมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ผู้ลงทะเบียนทราบ" 

เพิ่มช่องทางติดตามหลักสูตรสัมมนาส่งตรงถึงคุณได้ที่ fackbook LINE

 

หลักสูตรการสอนผ่านระบบออนไลน์
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
16 สิงหาคม 2564วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom) ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom1,6051,926ลงทะเบียน