วันที่

25 มีนาคม 2564 เวลา 09:00 - 16:00 น.

สถานที่

โรงแรม บางแสน เฮอริเทจ ชลบุรี

เกี่ยวกับ

หัวข้อการสัมมนา
1.การส่งเอกสารประกอบการพิจารณา
1.1 ประเภทกิจการ Manufacturing
1.1.1 รายละเอียดการใช้วัตถุดิบ
1.1.2 ขั้นตอนการผลิตตามหนังสือแจ้งมติ
1.1.3 ข้อมูลการซื้อเครื่องจักร (สำเนาใบขนขาเข้า,อินวอยซ์,ใบเสร็จ)
1.2 ประเภทกิจการ IPO/ITC
1.2.1 รายละเอียดการใช้วัตถุดิบ
1.2.2 ข้อมูลประมาณการซื้อ - ขายวัตถุดิบ
2. การขออนุมัติบัญชีรายการและปริมาณสต็อกสูงสุด/การขอแก้ไขบัญชีรายการและปริมาณสต็อกสูงสุด/การขอแก้ไขชื่อรองวัตถุดิบ
2.1 ขั้นตอนการขออนุมัติ/แก้ไขบัญชีรายการและปริมาณสต็อกสูงสุด
2.2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดทำข้อมูลไฟล์สูตรอ้างอิงและไฟล์ชื่อรอง
2.3 เอกสารประกอบการพิจารณา (ภาพตัวอย่างวัตถุดิบ)
3. การขออนุมัติสูตรผลิตภัณฑ์
3.1 ขั้นตอนการขออนุมัติสูตรผลิตภัณฑ์
3.2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดทำข้อมูลไฟล์สูตรผลิตภัณฑ์ / การแก้ไขสูตรผลิตภัณฑ์
3.3 เอกสารประกอบการพิจารณา (รายละเอียดแสดงการใช้วัตถุดิบ (BOM) / รูปผลิตภัณฑ์ /กระบวนการผลิต)
3.4 การยกเลิก/การคัดลอก/การโอน สูตรผลิตภัณฑ์
4. ขั้นตอนและหลักเกณฑ์การกำหนดวันนำเข้าครั้งแรกของโครงการ และ Group_Maximport
4.1 การกำหนดวันนำเข้าครั้งแรกของโครงการ
4.2 การกำหนดวันนำเข้าครั้งแรกของ Group_MaxImport
5. การขออนุมัติส่งออกวัตถุดิบไปต่างประเทศ
5.1 ขั้นตอนการขออนุมัติส่งออกวัตถุดิบไปต่างประเทศ
5.2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขออนุมัติส่งออกวัตถุดิบไปต่างประเทศ
6. ถาม – ตอบ

วิทยากร
จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
จากสมาคมสโมสรนักลงทุน

วิธีการสัมมนา
•ช่วงเช้า
เสวนาเจาะลึกแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากรและผู้เข้าสัมมนา
•ช่วงบ่าย
คลินิกไขปัญหาและให้คำปรึกษา การใช้งานระบบฐานข้อมูลระบบ RMTS Online และระบบงานสิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบ 

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
ผู้ปฏิบัติงานนำเข้า-ส่งออก ระบบงานสิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบ สำหรับบริษัทผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และผู้เข้าร่วมสัมมนาต้องมีพื้นฐานการใช้งานระบบฐานข้อมูล RMTS เดิม

ค่าลงทะเบียน

4 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2564 (Early Bird) สมาชิก 1,605
บุคคลทั่วไป 2,140
6 - 24 มีนาคม 2564 สมาชิก 2,140
บุคคลทั่วไป 2,675

วิธีการชำระเงิน
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงิใบแจ้งหนี้/INVOICE สำหรับนำไปชำระเงินผ่าน เคาน์เตอร์ธนาคาร/mobile banking ที่อีเมลที่ลงทะเบียน
2. กรณีชำระค่าสัมมนาผ่านธนาคาร (Bill payment) ก่อนวันจัดสัมมนา โดยใช้ ใบแจ้งหนี้/INVOICE ชำระเงินเพื่อ เข้าบัญชี “สมาคมสโมสรนักลงทุน”
3. กรณีชำระด้วย เงินสด หรือ เช็ค ขีดคร่อมในนาม “สมาคมสโมสรนักลงทุน” เท่านั้น ณ สมาคมสโมสรนักลงทุน ก่อนวันจัดสัมมนา 
4. หลังจากชำระเงินกรุณาแจ้งการชำระผ่านระบบ TRAINING-REGIST ซึ่งอยู่ส่วนด้านล่างหน้าลงทะเบียน หรือ คลิกลิงค์จากอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้
5. ใบเสร็จรับเงินค่าสัมมนาผู้เข้าอบรมจะได้รับในวันที่มาสัมมนาหรือจัดส่งให้ทางไปรษณีย์

หมายเหตุ
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถนำไปยื่นหักลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
2. สมาคมสโมสรนักลงทุนได้รับยกเว้นไม่ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544 ข้อ 12/1(2)
3. ราคาที่แสดงเป็นราคารวม VAT 7% เรียบร้อยแล้ว

ลงทะเบียน

    

แจ้งการชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบการลงทะเบียน

คำถามที่พบบ่อย

Q
การยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการสัมมนา

A

เนื่องจากสมาคมต้องจัดเตรียมการสัมมนาล่วงหน้า ในกรณีที่ท่านลงทะเบียนไว้แล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันสัมมนา 7 วันทำการมิฉะนั้นสมาคมจำเป็นต้องเก็บค่าธรรมเนียมจากท่าน 50% ของราคาค่าสัมมนา
หมายเหตุ : แจ้งกลับโดยตอบกลับผ่านอีเมลที่ท่านได้รับ หรือติดต่อกลับแผนกฝึกอบรมตามรายชื่อผู้ติดต่อที่แสดงในอีเมลเท่านั้น

Q
ลงทะเบียนมากกว่า 1 หลักสูตรและต้องการออกใบแจ้งหนี้/INVOICE รวมกันได้หรือไม่ อย่างไร

A

สามารถลงทะเบียนแต่ละหลักสูตรและแจ้งในส่วนหมายเหตุด้านล่างของหน้าลงทะเบียนว่าต้องการออกใบแจ้งหนี้INVOICE รวมกับหลักสูตร..... หรือต้องการแจ้งรายละเอียดอื่นๆได้เช่นกัน

Q
อัตราค่าสัมมนา มีกี่ประเภท ตรวจสอบได้อย่างไร

A

อัตราค่าสัมมนามี 2 ประเภท คือ
1. ประเภท สมาชิก คือ นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา สมัครเป็นสมาชิกกับสมาคมสโมสรนักลงทุน โดยมีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบำรุงรายปี รายละเอียดการสมัครสมาชิกโปรดคลิก
2. ประเภท บุคคลทั่วไป คือ นิติบุคคล หรือ บุคคลทั่วไป ที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมสโมสรนักลงทุน หรือเป็นเฉพาะผู้ใช้บริการระบบเครื่องจักร (eMT) หรือระบบวัตถุดิบ (RMTS) เป็นต้น
3. สามารถตรวจสอบการเป็นสมาชิกโดยกรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลักที่หน้าลงทะเบียนโดยระบบจะตรวจสอบให้อัตโนมัติ (คู่มือการใช้งานระบบ)

Q
การลงทะเบียนมากกว่า 1 คนในบริษัทเดียวกัน สามารถทำได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไร

A

สามารถทำได้โดยลงทะเบียนคนแรกไปจนจบขั้นตอนและจะพบปุ่ม "เพิ่มผู้ลงทะเบียน" ด้านล่างของหน้าลงทะเบียนจากนั้นคลิกที่ปุ่ม โดยระบบจะดึงข้อมูลก่อนหน้าของบริษัทมาให้อัตโนมัติจากนั้นสามารถเพิ่มชื่อผู้เข้าอบรมคนที่ 2 ได้เลยหรือหากมากกว่านี้ก็ทำเช่นเดิม (คู่มือการใช้งานระบบ)

Q
หากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ต้องการแก้ไขข้อมูล เช่นพิมพ์ชื่อผิด ที่อยู่ในการออกใบเสร็จไม่ถูกต้อง สามารถทำได้หรือไม่

A

ผู้ลงทะเบียนไม่สามารถแก้ไขเองได้ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมดำเนินการให้ กรณีที่รายละเอียดสำหรับการออกใบเสร็จผิดต้องดำเนินการแก้ไขก่อนการออกใบเสร็จ (คู่มือการใช้งานระบบ)

Q
การชำระเงิน /แจ้งชำระเงิน / ใบเสร็จรับเงิน

A

เมื่อสมาคมยืนยันการจัดสัมมนาได้แล้ว ผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมล(2) แบบฟอร์มการชำระเงินค่าสัมมนา[ใบแจ้งหนี้/Invoice]
และให้พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน[ใบแจ้งหนี้/Invoice] สำหรับชำระเงินช่องทางต่างๆได้ดังนี้
1. ชำระผ่านเค้าน์เตอร์ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์
2. ชำระผ่าน Mobile Banking ของธนาคาร [K-Mobile Banking][Bualuang-mBanking] [SCB EASY]
3. ชำระ ณ สมาคมสโมสรนักลงทุน พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน
เมื่อชำระเงิน (1-2) แล้วให้นำหลักฐานการชำระมาแจ้งการชำระผ่านระบบฯโดยคลิกลิงค์ในอีเมล หลังจากที่สมาคมตรวจสอบการชำระเรียบร้อยแล้ว
ผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมล ยืนยันการเข้าร่วมสัมมนาพร้อม QR Code สำหรับลงทะเบียน

หมายเหตุ
- สมาคมขอสงวนสิทธิ์งดชำระเงินหน้างานวันสัมมนา
- กรุณาพิมพ์แบบแจ้งยืนยันการเข้าร่วมสัมมนา (QR Code) สำหรับลงทะเบียนเข้างาน
- กรุณาชำระเงินก่อนการสัมมนาอย่างน้อย 3 วันทำการ ท่านจะได้รับใบเสร็จ ณ วันสัมมนา
- กรณีชำระเงินล่าช้า หรือ ไม่พบยอดการชำระเงินในเวลาที่กำหนด เมื่อตรวจสอบการชำระเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับใบเสร็จทางไปรษณีย์

Q
สิทธิ์อบรมโควต้าฟรี

A

สิทธิ์อบรมโควต้าฟรี หมายถึง สิทธิ์ในการเข้าอบรมฟรีหลักสูตรต่างๆตามที่สมัครฯไว้ แบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้

1. โควต้าฟรีสมาชิก หมายถึง สิทธิ์อบรมสัมมนาฟรีหลักสูตรที่จัดอบรมให้กับสมาชิกสมาคมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย (เฉพาะ 1 ท่านแรก)
2. โควต้าเครื่องจักร/วัตถุดิบ หมายถึง บริษัทสมัครใช้บริการระบบ eMT/RMTS กับสมาคม (อบรมฟรีครั้งแรก)

ลิขสิทธิ์ © 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist แก่ สมาคมสโมสรนักลงทุน
Tel. 0 2936 1429 # 205-209 E-mail : icis@ic.or.th
Develop by IGENCO Co., Ltd.