สมาคมสโมสรนักลงทุน (Investor Club Association)

shield

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของลูกค้า, คู่ค้า และผู้มาติดต่องาน คลิกดู
เงื่อนไขการจองสัมมนา (Seminar booking conditions)
■ กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวันเข้าสัมมนา กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันสัมมนา 7 วันทำการ
■ ชำระค่าสัมมนาผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือโอนผ่านธนาคาร ,ชำระ ณ สมาคมสโมสรนักลงทุน (งดรับเงินสดหน้างานสัมมนาทุกกรณี)
■ นำส่งหลักฐานการชำระเงินผ่านทางเว็บไซต์สัมมนาอัตโนมัติสมาคมตรวจสอบการชำระ
■ ผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลยืนยันการเข้าร่วมสัมมนาพร้อม QR Code สำหรับลงทะเบียนวันเข้าร่วมสัมมนา