หลักสูตรส่งเสริมการลงทุน
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
02 มิถุนายน พ.ศ. 2561วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสมาคมสโมสรนักลงทุน2,6753,745ลงทะเบียน
09 มิถุนายน พ.ศ. 2561วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ3,2103,745ลงทะเบียน
16 มิถุนายน พ.ศ. 2561ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ2,6753,745ลงทะเบียน
24 มิถุนายน พ.ศ. 2561การใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)1,6051,926ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านกรมศุลกากร
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
07 มิถุนายน พ.ศ. 2561สิทธิพิเศษทางศุลกากรตามความตกลงระหว่างประเทศภายใต้ JTEPAโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ2,9963,852ลงทะเบียน
09 มิถุนายน พ.ศ. 2561การใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form D) อาเซียน เพื่อให้ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ3,2104,280ลงทะเบียน
10 มิถุนายน พ.ศ. 2561การใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form E) อาเซียน – จีน เพื่อให้ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ3,2104,280ลงทะเบียน
23 มิถุนายน พ.ศ. 2561กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่ 2560 และวิธีจัดเก็บค่าภาษีอากร โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ3,2104,280ลงทะเบียน
30 มิถุนายน พ.ศ. 2561สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรกับเขตการค้าเสรี FTAโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ2,9963,852ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านการนำเข้า-ส่งออก
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
01 มิถุนายน พ.ศ. 2561การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการค้าระหว่างประเทศและ Incoterms®2010โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ2,9963,852ลงทะเบียน
05 มิถุนายน พ.ศ. 2561เทคนิคการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ3,2104,280ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านการบัญชี ภาษี
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
13 มิถุนายน พ.ศ. 2561การยื่นแบบและการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด 51) สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงุทนโรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ สีลม1,7122,033ลงทะเบียน
19 มิถุนายน พ.ศ. 2561ร่าง พ.ร.บ. “Transfer Pricing” การเตรียมความพร้อมและการป้องกันกรณีถูกตรวจสอบ โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ3,4244,280ลงทะเบียน
21 มิถุนายน พ.ศ. 2561ข้อผิดพลาดทางด้านบัญชีของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)2,9963,852ลงทะเบียน
27 มิถุนายน พ.ศ. 2561เกณฑ์การคำนวณกำไรสุทธิทางบัญชี VS ภาษีอากร พร้อมการจัดทำงบการเงินสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โรงแรม บลิสตัน สุวรรณพาร์ค วิว2,9963,852ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561เทคนิคการจัดระบบบริหารคลังสินค้าโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ2,9963,852
ปิดลงทะเบียน
15 มิถุนายน พ.ศ. 2561เทคนิคการเช็คสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพ โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ2,9963,852ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านบริหารการจัดการ
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
22 มิถุนายน พ.ศ. 2561THE END OF HUMAN ERROR โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ4,2805,136ลงทะเบียน
หลักสูตรการใช้งานระบบ RMTS และ eMT Online
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
03 มิถุนายน พ.ศ. 2561วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (eMT online)สมาคมสโมสรนักลงทุน1,6052,675ลงทะเบียน
10 มิถุนายน พ.ศ. 2561วิธีการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (RMTS)โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ1,6052,675ลงทะเบียน
11 มิถุนายน พ.ศ. 2561วิธีการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ IC Online Systemสมาคมสโมสรนักลงทุน1,0701,070ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านกฏหมาย
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
28 มิถุนายน พ.ศ. 2561ขั้นตอนการขออนุญาตทำงานของชาวต่างชาติในประเทศไทยโรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ2,9963,852ลงทะเบียน
กิจกรรมสำหรับสมาชิก
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
22 มิถุนายน พ.ศ. 2561ไขรหัสคัมภีร์ eMT Online Phase IIโรงแรม เดอะฮอลล์ กรุงเทพฯ (หลักสี่)8561,284ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านงานจัดซื้อ
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561ความรู้ที่สำคัญในการนำเข้าส่งออก โรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173
ปิดลงทะเบียน
05 มิถุนายน พ.ศ. 2561การบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุนโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173ลงทะเบียน
08 มิถุนายน พ.ศ. 2561ความรู้เบื้องต้นในการวางแผนความต้องการพัสดุ (MRP) สำหรับนักจัดซื้อโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173ลงทะเบียน
09 มิถุนายน พ.ศ. 2561ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อและการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมือโปรโรงแรมบูเลอวาร์ด แบงค็อก กรุงเทพ (สุขุมวิท 5) 4,1734,173ลงทะเบียน
13 มิถุนายน พ.ศ. 2561เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173ลงทะเบียน
15 มิถุนายน พ.ศ. 2561วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์โรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173ลงทะเบียน
19 มิถุนายน พ.ศ. 2561การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies อย่างมีประสิทธิภาพโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173ลงทะเบียน
21 มิถุนายน พ.ศ. 2561การใช้ KPI เพื่อบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์โรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173
ปิดลงทะเบียน
26 มิถุนายน พ.ศ. 2561หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173ลงทะเบียน
27 มิถุนายน พ.ศ. 2561หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออกโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173ลงทะเบียน
17 - 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลางโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)8,3468,346
ปิดลงทะเบียน
21 สิงหาคม พ.ศ. 2561บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหารโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173ลงทะเบียน