หลักสูตรส่งเสริมการลงทุน
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
30 พฤศจิกายน 2562วิธีการขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท 5) 2,6753,745ลงทะเบียน
30 พฤศจิกายน 2562ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท 5) 2,6753,745ลงทะเบียน
30 พฤศจิกายน 2562วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา3,2103,745ลงทะเบียน
21 ธันวาคม 2562วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา2,6753,745ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านกรมศุลกากร
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
16 - 17 พฤศจิกายน 2562การนำเข้า-ส่งออกและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ภายใต้กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่ โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา5,3506,206
ปิดลงทะเบียน
19 พฤศจิกายน 2562ข้อควรรู้เกี่ยวกับความผิดทางศุลกากรตามกฎหมายใหม่ 2560โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)3,2104,280
ปิดลงทะเบียน
30 พฤศจิกายน 2562การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรกับเขตการค้าเสรี FTA ทุกความตกลง โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)3,2104,280ลงทะเบียน
13 ธันวาคม 2562กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)3,2104,280ลงทะเบียน
14 ธันวาคม 2562จัดเต็มประเด็นสำคัญ!! การใช้สิทธิประโยชน์การนำเข้า–ส่งออก และพิธีการศุลกากร สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)4,2805,350ลงทะเบียน
21 ธันวาคม 2562การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย (Post Clearance Audit) การอุทธรณ์การประเมินอากร ความผิดและโทษตามเกณฑ์ระงับคดีศุลกากรโรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท 5) 2,9963,852ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านการนำเข้า-ส่งออก
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
15 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2562รู้ทันความเสี่ยง !! การบริหารความเสี่ยงในการค้าระหว่างประเทศเพื่อการนำเข้า -ส่งออกโรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท 5) 3,2104,280ลงทะเบียน
23 ธันวาคม 2562ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS®2020โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)3,7454,280ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านการบัญชี ภาษี
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
20 พฤศจิกายน 2562ข้อผิดพลาดทางด้านบัญชีของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)2,9963,852
ปิดลงทะเบียน
16 ธันวาคม 2562เทคนิคการจัดเตรียมเอกสารรับ-จ่ายเงินให้สรรพากรยอมรับและถูกต้องตาม พ.ร.บ.การบัญชีโรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)4,2805,350ลงทะเบียน
23 ธันวาคม 2562เกณฑ์การคำนวณกำไรสุทธิทางบัญชี VS ภาษีอากร พร้อมการจัดทำงบการเงินสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท 5) 2,9963,852ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
17 ธันวาคม 2562การจัดการซัพพลายเชนด้วยลีน (Lean-Green & Profitable Through Supply Chain) โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)4,2805,350ลงทะเบียน
หลักสูตรการใช้ระบบ RMTS/eMT Online
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
23 พฤศจิกายน 2562กระบวนการสำคัญ!! สำหรับการดำเนินงานด้านเครื่องจักรหลังใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นอากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (eMT Online)โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา2,6753,745ลงทะเบียน
01 ธันวาคม 2562วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับวัตถุดิบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RMTS)โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา2,6753,745ลงทะเบียน
22 ธันวาคม 2562วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (eMT online)โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา2,1403,210ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านกฏหมาย
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
21 พฤศจิกายน 2562เจาะลึกกฎหมายแรงงาน ประเด็นสำคัญที่ผู้บริหาร หัวหน้างานต้องรู้ภาคปฏิบัติจริงต้องทำอย่างไรโรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท 5) 4,2805,350ลงทะเบียน
27 พฤศจิกายน 2562การจ่ายสวัสดิการอย่างไร!! ไม่ต้องนำไปคำนวณ ค่าชดเชยเมื่อเลิกจ้างไม่ต้องส่งสมทบประกันสังคมโรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท 5) 4,2805,350ลงทะเบียน
28 พฤศจิกายน 2562ขั้นตอนการขออนุญาตทำงานของชาวต่างชาติในประเทศไทยโรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)2,9963,852ลงทะเบียน
กิจกรรมสำหรับสมาชิก
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
27 พฤศจิกายน 2562BOI e-Servicesโรงแรม รามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ8561,284
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตรด้านงานจัดซื้อ
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
08 พฤศจิกายน 2562เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173
ปิดลงทะเบียน
13 พฤศจิกายน 2562บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหารโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173
ปิดลงทะเบียน
15 พฤศจิกายน 2562การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงานโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173
ปิดลงทะเบียน
19 พฤศจิกายน 2562นักจัดซื้อมือใหม่โรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173
ปิดลงทะเบียน
20 พฤศจิกายน 2562เตรียมความพร้อมเพื่อที่จะทำงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173ลงทะเบียน
25 พฤศจิกายน 2562เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อ/ ว่าจ้างโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173ลงทะเบียน
27 พฤศจิกายน 2562วิธีการวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173ลงทะเบียน
27 พฤศจิกายน 2562ความรู้ที่สำคัญในการนำเข้าส่งออกโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173ลงทะเบียน
28 - 29 พฤศจิกายน 2562สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลางโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)8,3468,346ลงทะเบียน