หลักสูตรส่งเสริมการลงทุน
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
24 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562วิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)5,3506,420
ปิดลงทะเบียน
01 มิถุนายน พ.ศ. 2562วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขุมวิท 5) 2,6753,745ลงทะเบียน
08 มิถุนายน พ.ศ. 2562วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)3,2103,745ลงทะเบียน
09 มิถุนายน พ.ศ. 2562การใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)1,6051,926ลงทะเบียน
15 - 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562ข้อพึงระวังในการจัดทำบัญชี การเตรียมตัวเพื่อรองรับการตรวจสอบ และแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้จัดทำบัญชีของกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนโรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)4,2805,350ลงทะเบียน
19 มิถุนายน พ.ศ. 2562กลยุทธ์การวางแผนภาษีสำหรับกิจการ BOIโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ อารีย์บาย ยูเอชจี5,3505,885ลงทะเบียน
22 มิถุนายน พ.ศ. 2562ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนโรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)2,6753,745ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านกรมศุลกากร
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562ข้อควรรู้เกี่ยวกับความผิดทางศุลกากรตามกฎหมายใหม่ 2560โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)3,2104,280
ปิดลงทะเบียน
07 มิถุนายน พ.ศ. 2562สิทธิพิเศษทางศุลกากรตามความตกลงระหว่างประเทศภายใต้ JTEPAโรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)2,9963,852ลงทะเบียน
08 มิถุนายน พ.ศ. 2562พิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน ฉบับปี 2017โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)3,2104,280ลงทะเบียน
25 มิถุนายน พ.ศ. 2562กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่ 2560 และวิธีจัดเก็บค่าภาษีอากร โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)3,2104,280ลงทะเบียน
06 กรกฎาคม พ.ศ. 2562การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรกับเขตการค้าเสรี FTA ทุกความตกลง โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)3,2104,280ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านการนำเข้า-ส่งออก
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562INCOTERMS® 2010 ข้อบังคับทางการค้าระหว่างประเทศ โรงแรม รอแยล เบญจา (ถนนสุขุมวิท ซอย 5)2,9963,852
ปิดลงทะเบียน
05 มิถุนายน พ.ศ. 2562กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจส่งออกอย่างมืออาชีพสำหรับผู้บริหารโรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)3,7454,815ลงทะเบียน
13 มิถุนายน พ.ศ. 2562การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการค้าระหว่างประเทศและ Incoterms®2010 โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)2,9963,852ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านการบัญชี ภาษี
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
11 มิถุนายน พ.ศ. 2562การยื่นแบบและการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด 51) สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงุทนโรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)1,7122,033ลงทะเบียน
18 มิถุนายน พ.ศ. 2562พ.ร.บ. “Transfer Pricing” การเตรียมความพร้อมและการป้องกันกรณีถูกตรวจสอบโรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)3,4244,280ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562เทคนิคการจัดระบบบริหารคลังสินค้าโรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)2,9963,852ลงทะเบียน
21 มิถุนายน พ.ศ. 2562เทคนิคการเช็คสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพ โรงแรม รอแยล เบญจา (ถนนสุขุมวิท ซอย 5)2,9963,852ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านกฏหมาย
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
27 มิถุนายน พ.ศ. 2562ขั้นตอนการขออนุญาตทำงานของชาวต่างชาติในประเทศไทยโรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)2,9963,852ลงทะเบียน
25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562Update กฎหมายแรงงานฉบับใหม่ ปี 2562 โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)4,2805,350ลงทะเบียน
กิจกรรมสำหรับสมาชิก
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562การผลิตแบบ Lean ยุค 4.0ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา8561,284
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตรด้านงานจัดซื้อ
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562นักจัดซื้อมือใหม่โรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173
ปิดลงทะเบียน
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงานโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173
ปิดลงทะเบียน
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562เตรียมความพร้อมเพื่อที่จะทำงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173
ปิดลงทะเบียน
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562วิธีการวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173
ปิดลงทะเบียน
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173
ปิดลงทะเบียน
27 - 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลางโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)8,3468,346
ปิดลงทะเบียน
30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อ/ ว่าจ้างโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173ลงทะเบียน
07 มิถุนายน พ.ศ. 2562การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies อย่างมีประสิทธิภาพโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173ลงทะเบียน
10 มิถุนายน พ.ศ. 2562วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์โรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173ลงทะเบียน
12 มิถุนายน พ.ศ. 2562ยุทธศาสตร์การบริหารงานจัดซื้อเชิงรุกโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173ลงทะเบียน
13 มิถุนายน พ.ศ. 2562ความรู้เบื้องต้นในการวางแผนความต้องการพัสดุ (MRP) สำหรับนักจัดซื้อโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173ลงทะเบียน
19 มิถุนายน พ.ศ. 2562หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173ลงทะเบียน
19 มิถุนายน พ.ศ. 2562หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออกโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173ลงทะเบียน
26 มิถุนายน พ.ศ. 2562การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหาเพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กรโรงแรม จัสมิน (สุขุมวิท 23)4,1734,173ลงทะเบียน
หลักสูตรส่งเสริมการลงทุน จังหวัดชลบุรี
วันที่หลักสูตรสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (จังหวัดชลบุรี)โรงแรม โอ๊ควูด โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี2,9964,066
ปิดลงทะเบียน