วันที่

14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00 - 12:00 น.

สถานที่

ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

เกี่ยวกับ

วิทยากร อาจารย์นิพัฒน์ ชัยวรมุขกุล

เวลา 9.00-12.00 น.

ลงทะเบียน

    

ลิขสิทธิ์ © 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist แก่ สมาคมสโมสรนักลงทุน
Tel. 0 2936 1429 # 205-209 E-mail : icis@ic.or.th
Develop by IGENCO Co., Ltd.