ระบบงานตัดบัญชีวัตถุดิบแบบไร้เอกสาร (กรุงเทพ)

วันที่ 08 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ข้อมูลหลักสูตร :
   


ระบบงานตัดบัญชีวัตถุดิบแบบไร้เอกสาร (เชียงใหม่)

วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 น.
ณ โรงแรม แคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่
ข้อมูลหลักสูตร :
   


ระบบงานตัดบัญชีวัตถุดิบแบบไร้เอกสาร (ชลบุรี)

วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 น.
ณ โรงแรม บางแสน เฮอริเทจ ชลบุรี

ข้อมูลหลักสูตร :
   


ระบบงานตัดบัญชีวัตถุดิบแบบไร้เอกสาร (นครราชสีมา)

วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 น.
ณ โรงแรม แคนทารี่ โคราช
ข้อมูลหลักสูตร :
   


ระบบงานตัดบัญชีวัตถุดิบแบบไร้เอกสาร (สงขลา)

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 น.
ณ โรงแรม เซ็นทาราหาดใหญ่
ข้อมูลหลักสูตร :
   
Displaying 1-5 of 38 results.

Back to Top