โรงแรม แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา

2/1-3 ถนนศรีราชานคร 3 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110