โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา

ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา 212 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310