วันที่

22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 น.

สถานที่

โรงแรม บางแสน เฮอริเทจ ชลบุรี

เกี่ยวกับ

ลงทะเบียน

ตรวจสอบการลงทะเบียน

ลิขสิทธิ์ © 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist แก่ สมาคมสโมสรนักลงทุน
Tel. 0 2936 1429 # 205-209 E-mail : icis@ic.or.th
Develop by IGENCO Co., Ltd.