วันที่

10 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:00 - 12:00 น.

สถานที่

ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

เกี่ยวกับ

หัวข้อการสัมมนา

1. มาสำรวจสุขภาพทางการเงินกันเถอะ

2. มนุษย์เงินเดือนแบบเรา.. กำลังเป็นคนจน หรือ คนรวย ?

3. เริ่มเขียนแผนการเงิน เพื่อบรรลุเป้าหมายในชีวิต

4. กระบวนการสร้างความรวย ในแบบฉบับมนุษย์เงินเดือน

วิทยากร คุณอนันต์ พันธ์พิพัฒไพบูลย์

เวลา 10.0-12.00 น.

ลงทะเบียน

    

ลิขสิทธิ์ © 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist แก่ สมาคมสโมสรนักลงทุน
Tel. 0 2936 1429 # 205-209 E-mail : icis@ic.or.th
Develop by IGENCO Co., Ltd.