วันที่

01 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 - 15:30 น.

สถานที่

Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok

เกี่ยวกับ

経営者が知っておくべきBOIに関する知識 (日本語)

“All Executives Need to Know about BOI” (Japanese Version)

BOIは外国人投資家のために幅広く恩典を付与し、サービスを提供しております。しかし、あいにくこれらBOIが提供している幅広い税的、非税的恩典を熟知し、十分に利用し、またBOIが要求している報告などを理解している経営者の方々はまだ少ないのです。

 このような外国人投資家がBOIの恩典やサービス、そして手続き上の条件をより理解して、利益を高めていただくためにインベスター・クラブが本セミナーを開催致すこととなりました。

  セミナープログラム

 1. BOI奨励事業になるには
 2. 投資奨励方針
 3. 認可後の手続き
 4. 税的恩典の利用
 5. 非税的恩典の利用
 6. BOIクリニック (one-on-one meeting for afternoon session, you can  choose to attend more than one.)
  6.1 原材料デスク
  6.2 機械デスク
  6.3 ビザ・ワークパーミット・デスク
  6.4 プロジェクト分析デスク
  6.5 プロジェクト・モニターリングおよびアカウンティング・デスク 

講師
タイ国投資委員会(BOI)

日時
2019年8月1日   09:00-15:30

会場
Centara Grand at Central Plaza Bangkok (Phaholyothin Road)

対象者
日本人経営者、マネージャー、関心者

言語
日本語

費用
会員     6,420 バーツ/人 (VAT 込み)
一般     8,560 バーツ/人 (VAT 込み)

(資料、昼食、飲み物、VAT 7%を含む)
: インベスター・クラブは法人所得税を免除されているため、3%の源泉徴収は不要でございます。

ค่าลงทะเบียน

04 มิถุนายน - 26 กรกฎาคม 2562 สมาชิก 6,420
บุคคลทั่วไป 8,560

วิธีการชำระเงิน
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงิใบแจ้งหนี้/INVOICE สำหรับนำไปชำระค่าสัมมนาที่ธนาคาร/Online Banking/mobile banking ที่อีเมลลงทะเบียนเข้าอบรม และระบุหมายเลขอ้างอิง (REF.NO1 - REF.NO2) ให้ครบถ้วน
2. กรณีชำระค่าสัมมนาผ่านธนาคาร (Bill payment) ก่อนวันจัดสัมมนา โดยใช้ ใบแจ้งหนี้/INVOICE ชำระเงินเพื่อ เข้าบัญชี “สมาคมสโมสรนักลงทุน”
3. กรณีชำระด้วย เงินสด หรือ เช็ค ขีดคร่อมในนาม “สมาคมสโมสรนักลงทุน” เท่านั้น ณ สมาคมสโมสรนักลงทุน ก่อนวันจัดสัมมนา 
4. หลังจากชำระเงินกรุณาแจ้งการชำระผ่านระบบ TRAINING-REGIST ซึ่งอยู่ส่วนด้านล่างหน้าลงทะเบียน หรือ คลิกลิงค์จากอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้
5. ใบเสร็จรับเงินค่าสัมมนาผู้เข้าอบรมจะได้รับในวันที่มาสัมมนาหรือจัดส่งให้ทางไปรษณีย์

หมายเหตุ
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถนำไปยื่นหักลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
2. สมาคมสโมสรนักลงทุนได้รับยกเว้นไม่ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544 ข้อ 12/1(2)
3. ราคาที่แสดงเป็นราคารวม VAT 7% เรียบร้อยแล้ว

ลงทะเบียน

    
แจ้งการชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบการลงทะเบียน

ลิขสิทธิ์ © 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist แก่ สมาคมสโมสรนักลงทุน
Tel. 0 2936 1429 # 205-209 E-mail : icis@ic.or.th
Develop by IGENCO Co., Ltd.